November

with Geen reacties

Half jaarlijkse ledenvergadering.

Op donderdag 18 november 2018 hield TTV Vios Bison haar halfjaarlijkse ledenvergadering bij Zalencentrum Dute. De opkomst was wederom goed te noemen. De agenda kende een groot aantal punten.

Nieuw was het agendapunt: discussies in kleine groepjes.

In kleine groepjes werd gediscussieerd, aan de hand van een aantal vraagstellingen, over belangrijke kernpunten binnen onze vereniging.

Bv. Wat zijn de sterke/zwakke punten van de vereniging, wat vinden jullie van de competitieopzet, Jubileumtoernooi in 2020, trainingen.

Dit werd door de leden zeer gewaardeerd en zal in de komende ledenvergadering terugkomen.

Nadat alle punten van de agenda tot ieders tevredenheid waren behandeld, was het tijd een tweetal mannen in het zonnetje te zetten.

Allereerst  jubilaris Tino Reijerink met zijn 25-jarig lidmaatschap. Tino is al jaren niet meer actief in de touwtreksport, maar volgt de vereniging op de voet. Als er hulp nodig is kunnen we altijd een beroep op hem doen.

Ook werd op deze avond afscheid genomen van Benny Baak als bestuurslid van TTV Vios Bison. Benny wordt bedankt voor zijn ruim 30 jaren  als bestuurslid  van de Bisons, waarvan het grootste deel als penningmeester. Als blijk van waardering voor het vele werk dat hij heeft verzet is Benny benoemd tot erelid van de vereniging en is hem  een mooi cadeau overhandigd  in de vorm van een tuinbank. Veel tijd om daarop te zitten heeft hij voorlopig niet, want hij blijft nog actief als touwtrekker.

Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering.

In en om de trainingslocatie.

De overdekte oefenruimte is inmiddels voorzien van een nieuw kleurtje en het plafond is voorzien van isolatieplaten. Dit alles geeft de oefenruimte c.q. krachthonk een frisse professionele uitstraling. Het assortiment aan krachttoestellen en gewichten zal verder uitgebreid worden.

50 jarig jubileum 2020.

Het S.T.E.B. bestuur ( Stichting Touwtrek Evenementen Beltrum) heeft de afgelopen tijd al een aantal keren vergaderd. De verschillende commissies zijn gevormd en opgestart  voor het te houden jubileum toernooi in juli 2020. Er gaat heel wat tijd en voorbereiding zitten in het houden van een groot internationaal toernooi.